Mobirise Web Page Creator

Stereophile.com
Axpona 2017

"I love tubes and horns. So naturally, when Jason and I were dividing up rooms, I leapt at the opportunity to cover Destination Audio, a company rumored to execute tubes and horns well, even in small hotel rooms.

We listened to the Kings Singers' "The Boxer," and I marveled at the depth of the soundstage and how, through such towering speakers, this beautiful male a cappella ensemble filled but did not overpower the limited-size room. Afterwards, we listened to "Ode to Billy Joe" by Patricia Barber, and the amount of detail and variation in each "snap" left me wanting more. As I'm listening, Greg Roberts of Volti Audio—another maker of horn speakers I deeply adore — happens to sit next to me. It's a beautiful thing when you see a show exhibitor take a break to sit down and enjoy another designer's offerings. As I dragged myself away in hopes of staying on schedule, I thought to myself, "what an exceptional way to start the final day of Axpona."

By Jana Dagdagan from Stereophile.com
Continue Reading

Best of the Best
Audio Show Warsaw 2015

"Nie był to jednak jedyny bezbłędny system z plikami w roli głównej - Destination Audio to maleńka, polska firma „butikowa”. Dźwięk, jaki usłyszałem z jej kolumn tubowych był wybitny. Głos Niemena, który znam przecież na wylot, był niesamowicie naturalny. Dociążona niska średnica niczego nie psuła, a tylko dodawała całości realizmu. To była ogromna przyjemność!
Kolumny tubowe, z drewnianą tubą średniotonową firmy Destination Audio. W uzyskaniu tego efektu pomogła firmowa elektronika z końcówkami na lampach 45 (1,5 W na kanał!), a także – może przede wszystkim – okablowanie oraz kondycjonery firmy Entreq. Dużo drewna, lampy i fantastyczny efekt."

TOP 5
Audio Show Warsaw 2016

English
"Destination audio with complete SET tube front end and legendary horn speakers, which reminded a little of the 2360 JBL Constant Directivity horns. Unlike the case of FM Acoustics, where the room was a bit too big for the set-up setup, Destination Audio was certainly too small for these huge horns. This did however little to the experience. Destination Audio showed what makes a really good horn loudspeaker, to make synonymous very fine details so audible and tangible that one could even ask yourself, if that does not even go beyond the resolution of a very good headphone. And neither was it a Polish company, which until then was unknown to us, and which astonished us."

German
"Destination Audio mit komplettem SET-Röhren-Frontend und sagenhaften Hornlautsprechern, die ein wenig an die 2360 JBL Constant Directivity Hörner erinnerten. Anders als im Fall von FM Acoustics, wo der Raum für das gespielte Setup etwas zu groß erschien, war bei Destination Audio der Raum sicher zu klein für diese gewaltigen Hörner. Das tat dem Erlebnis aber nur wenig Abbruch. Destination Audio zeigte, was einen richtig guten Hornlautsprecher ausmacht, nämlich auch allerfeinste Details derart hörbar und erlebbar zu machen, dass man sich mitunter sogar fragen durfte, ob das nicht sogar über die Auflösung eines sehr guten Kopfhörers hinausgeht. Und weder war es eine uns bis dahin unbekannte polnische Firma, die uns zum Staunen brachte."

Nagroda Roku 2016
w kategorii absolutnej

"Odetchnijmy na chwilę od słuchawek, ale nie od lampowego stylu. Bowiem system stworzony przez Destination Audio to ekskluzywne brzmienie w najlepszym lampowym wydaniu. Oparte o triody 45 a nie 300B i wobec ich małej mocy całe z głośnikami tubowymi, które uważam za najlepsze. Nie tak, jak to najczęściej widujemy, że tuba to głośniki wysoko i ewentualnie także średniotonowy, ale również z tubowym basem, zmieniającym postać dźwięku.
Z zachwytem rozpisywałem się o tym brzmieniu i nie będę tego powtarzał, ale niezwykle pracochłonne głośniki tubowe za grubo ponad dwieście tysięcy i dedykowany im tor lampowy, na czele z dzieloną na cztery sekcją wzmocnienia, brzmią tak fenomenalnie i tak bezpośrednio wkładają słuchacza w muzykę, że warte są każdych pieniędzy. Tym większy tytuł do chluby, że wszystko to polska myśl techniczna, dzięki czemu z podniesionym czołem stawać możemy naprzeciw najlepszym głośnikom i torom zza każdej granicy i zza każdego morza. Gdyby mnie było stać, taki tor stałby u mnie. Chyba więcej nie muszę mówić?"

Relacja Piotra Ryki z wizyty u Destination Audio